Miniatűrök

Elérhetőség: Készleten

390 Ft
Az utóbbi években az irodalomtörténet és a könyvkiadás számba vette a közelmúlt klasszikusait. Gyűjteményes kiadások, sorozatok jelentek meg, s gyakran filológiai búvárkodást igényelt Krúdy, Babits, Kosztolányi és mások életművének bemutatása. Ennek a nagyszabású munkának a keretében került sor Karinthy műveinek nagyobb méretű föltárására is. Nemcsak humoros, szatirikus írásai, hanem versei, elbeszélései s legutóbb publicisztikai, politikai tárgyú írásai is megjelentek. Sok olyan mű, amely az író életében, de halála után sem jelent meg kötetbe gyűjtve. Az utókor újraértékel és selejtez. Az elmúlt évtizedek sok népszerű írójáról az derült ki, hogy tündöklésük átmeneti volt, értékeik nem időt állóak. Karinthy életműve körül is élet és sokáig eldöntetlen vita folyt – addig, amíg végre egymás jelentek meg kötetei, s perdöntő bizonyítékul szolgáltak. A Karinthy-életmű újraértékelése, mérlegelése azonban meglepő eredménnyel járt. Kétséget kizáróan kiderült, hogy sok humoreszk, novella, kroki, cikk beporosodott, közöttük korukban népszerű és nagyra tartott írások is. Az életmű mennyiségileg csökkent, rostálódott, tartalmilag, minőségben, értékben azonban gazdagodott. Végül is csak az elmúlt esztendőkben ismertük el valójában a humorista, a szatirikus mellett a novellista, a költő és a politikus-publicista Karinthyt is.

* Kötelező kitölteni

390 Ft

Miniatűrök

Tovább nézetek

Részletek

Az utóbbi években az irodalomtörténet és a könyvkiadás számba vette a közelmúlt klasszikusait. Gyűjteményes kiadások, sorozatok jelentek meg, s gyakran filológiai búvárkodást igényelt Krúdy, Babits, Kosztolányi és mások életművének bemutatása. Ennek a nagyszabású munkának a keretében került sor Karinthy műveinek nagyobb méretű föltárására is. Nemcsak humoros, szatirikus írásai, hanem versei, elbeszélései s legutóbb publicisztikai, politikai tárgyú írásai is megjelentek. Sok olyan mű, amely az író életében, de halála után sem jelent meg kötetbe gyűjtve. Az utókor újraértékel és selejtez. Az elmúlt évtizedek sok népszerű írójáról az derült ki, hogy tündöklésük átmeneti volt, értékeik nem időt állóak. Karinthy életműve körül is élet és sokáig eldöntetlen vita folyt – addig, amíg végre egymás jelentek meg kötetei, s perdöntő bizonyítékul szolgáltak. A Karinthy-életmű újraértékelése, mérlegelése azonban meglepő eredménnyel járt. Kétséget kizáróan kiderült, hogy sok humoreszk, novella, kroki, cikk beporosodott, közöttük korukban népszerű és nagyra tartott írások is. Az életmű mennyiségileg csökkent, rostálódott, tartalmilag, minőségben, értékben azonban gazdagodott. Végül is csak az elmúlt esztendőkben ismertük el valójában a humorista, a szatirikus mellett a novellista, a költő és a politikus-publicista Karinthyt is.