Elállási jog gyakorlása:


A szerződéstől (tehát  a megvásárolt terméket visszaküldheti) az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.

Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatosan felmerülő költségeket a Vásárló viseli. (visszaszállítás költsége)
Az eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A fogyasztó vásárlástól való elállását jelezheti e-mailben: info@ekonyvolvasok.hu vagy levélben a 1138 Budapest Esztergomi út 66. Fsz.2.címen.

A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

A fogyasztónak a terméket haladéktalanul de legkésőbb 14 napon belül vissza kell juttatnia a terméket.

Elállás esetén - a termék ellenőrzése után -  14 napon belül visszafizetjük a vételárat.

A hézhozszállítás során felmerült költségeket az 1BM Trade Kft vállalja. Elállás esetén a visszaszállítás a vásárló költsége.

Kérjük, hogy az átvételi elismervényt csak abban az esetben írja alá, ha a csomagját tételesen ellenőrizte, mert az átvétel utáni hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

 

Egyéb fontos információk:

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Ruffnet Zrt. E-mail: info@ruffnet.hu

Székhelye, telephelye:  2724 Újlengyel,
Határ u. 12. 

Fontos vásárlói információk:

A www.ekonyvolvasok.hu weboldalon történt vásárlás írásban kötött szerződésnek minősül.

A megkötött szerződéseket kinyomtatjuk és iktatjuk az 1BM Trade Kft. irattárában.

A szerződések utólag hozzáférhetőek abban az esetben ha az ügyfél külön nem kéri a regisztrációjának, megrendelésének - ami írásban kötött szerződésnek minősül - törlését, megsemmisítését az info@ekonyvolvasok.hu E-mail címen vagy levélben a 1138 Budapest Esztergomi út 66. Fsz.2. 1BM Trade Kft. címén.

A honlapunk teljes szövegezése Magyar nyelven íródott. és a www.ekonyvolvasok.hu weboldalon minden szerződéskötés magyar nyelven történik. 

 

 

Jogi eljárás esetén a békéltető testület címe és adatai:

Budapest Fővárosi Bíróság

Fogyaztóvédelmi jegyzőkönyv: Letöltés